Project

2 Flatgebouwen, Copernicuslaan 1 t/m 39 en 41 t/m 87 te 's-Hertogenbosch

Saneren

Bij 2 flatgebouwen aan de Copernicuslaan 1 t/m 87 te 's-Hertogenbosch zijn wij op 4 februari jl. het saneren van asbesthoudende rioleringen en vloerzeilen in containment alsmede asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1.

In het begin van een ecologisch onderzoek zijn onze werkzaamheden momenteel tot nader order stil gelegd.

 

Update 16-07-2021:
De 2 flatgebouwen zijn inmiddels gesaneerd en de sloopwerkzaamheden zijn gestart. Ons bedrijf dient nog  terug te komen om de asbesthoudende rioleringen te verwijderen nadat de flatgebouwen gesloopt zijn.

 

Type: Containment klasse 2, Containment klasse 2a