Project

2 Flatgebouwen, Copernicuslaan 1 t/m 39 en 41 t/m 87 te 's-Hertogenbosch

Saneren

Bij 2 flatgebouwen aan de Copernicuslaan 1 t/m 87 te 's-Hertogenbosch zijn wij op 4 februari jl. gestart met de sanering van asbesthoudende rioleringen en vloerzeilen in containment alsmede asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1.

In afwachting van een ecologisch onderzoek zijn onze werkzaamheden momenteel tot nader order stil gelegd.

Type: Containment klasse 2, Containment klasse 2a