Project

59 woningen in Nijmegen

Saneren

In Nijmegen zijn we op dit moment aan het saneren voor een woningbouwvereniging aan 59 woningen.

Deze woningen bevatten onder meer asbesthoudende vensterbanken in de badkamers welke wij verwijderen. Bij sommige woningen verwijderen we ook vloerzeil. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder risicoklasse 2 in containment. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met een vastgoedonderhoudsbedrijf uit Nijmegen, welke ná onze werkzaamheden de restauratiewerkzaamheden verder uitvoert.

Bij enkele woningen voeren we een buitensanering uit: hier worden golfplaten van de bergingen verwijderd.

Per dag voeren we één of twee woningen uit, in sommige gevallen werken we, wanneer er zich een onvoorziene situatie voordoet in de planning, met een dubbel team. Dit gaat allemaal in goed overleg met het vastgoedonderhoudsbedrijf.

 

Type: Containment klasse 2