Project

Fabriek te Rotterdam

Saneren

Aan een voormalige fabriek in Rotterdam zijn wij, met tussenpoos van de vakantie, 4 gebouwen aan het saneren met een grote diversiteit aan asbest. Veel asbest bevindt zich binnen in de gebouwen, er dienen daarvoor containments gebouwd te worden. De meeste asbest valt onder risicoklasse 2. 

De asbest bevindt zich onder meer in de kantoren (bijvoorbeeld vloeren, beplating), trappenhuis, op verschillende verdiepingen, maar ook aan machinerie in de fabriek en  technische ruimt. Daarnaast is asbest aangetroffen op het dak en aan de gevels. 

De duur van de werkzaamheden zal enkele weken in beslag nemen, en na de bouwvakvakantie nog enige tijd in beslag nemen.

Type: Containment klasse 2