Project

Voormalige School te Eindhoven (afgerond)

Afbreken

Aan de Wassenhovestraat te Eindhoven bevindt zich een reeds sinds augustus 2017 leegstaande school, die gesloopt gaat worden.

De oude middelbare school, waar meer dan 1000 leerlingen les kregen, is inmiddels vervangen voor nieuwbouw, pal langs het oude pand.

Het oude pand bevat over de 4.500 vierkante meters aan vloeren met bitumen lijmlaag die asbesthoudend zijn. Deze vloeren worden allemaal door ons gestript met een speciaal daarvoor aangeschafte stripmachine, waarmee letterlijk banen vloer verwijderd worden.

In de lokalen en gangen ligt daarnaast nog eens honderden vierkante meters aan astbesthoudende vinyltegels.

Voorts zijn er nog golfplaten, AC-buizen, koorden, pakkingen, panelen door het hele gebouw welke vakkundig verwijderd dienen te worden.

Het aannemersbedrijf dat de sloopwerkzaamheden uitvoert is ook al volop actief in de school. Een gestroomlijnde planning en nauwe samenwerking met hen voorkomt dat slopers en asbestsaneerders elkaar 'in de weg lopen', hiermee voorkomen we oponthoud voor zowel ons als voor de slopers. 

De voorbereidingen van de saneerders in de school zijn begonnen op 14 september, het project zal 31 december geheel gesaneerd moeten zijn zodat het dan kan worden gesloopt. 

 

Inmiddels is er meer asbest aangetroffen in het schoolgebouw, dit houdt in dat de werkzaamheden in 2019 worden voortgezet tot medio week 3. De onvoorziene aangetroffen asbest bevindt zich in de bitumen vloeren van twee vleugels en in bekisting en opstort in de kelder. 

Type: Containment klasse 2

Voormalige School te Eindhoven (afgerond) Voormalige School te Eindhoven (afgerond) Voormalige School te Eindhoven (afgerond) Voormalige School te Eindhoven (afgerond)