Project

Voormalige School te Rotterdam (afgerond)

Afbreken

Onlangs zijn we in Rotterdam gestart met een project van enkele weken met verwijdering van asbest door het gehele pand. Op basis van het rapport, alle plattegronden en maatvoeringen bepalen wij de af te bakenen gebieden en gaan we het gebouw saneren, welke daarna gesloopt gaat worden.

Al de te saneren bronnen vinden binnen het gebouw plaats, waarvoor we verschillende containments bouwen op begane grond en verdieping. We saneren vloerzeil, plaatmaterialen, ontluchtingskanalen en pakkingen in risicoklasse 1 en 2.

Dagelijks rijden enkele van onze vaste medewerkers naar Rotterdam, daarnaast lenen wij personeel in dat uit Rotterdam komt. 

 

Type: Containment klasse 2