Project

Woningen in Wijchen (afgerond)

Afbreken

Sinds reeds enkele maanden voeren wij werkzaamheden uit op een groot renovatieproject te Wijchen waar wij tot nu toe 161 woningen hebben gesaneerd.

Aankomende week starten we aan Fase 3, dat werk betreft nog eens 132 woningen waar wij losliggende stelplaatjes onder risicoklasse 1 in de kruipruimtes onder de woningen verwijderen. 

Het werk zal medio februari 2018 door ons worden afgerond.

Type: Open lucht, Risicoklasse 1